AH Energy – Tjörns lokala solcellsleverantör

Går ni i tankarna kring att producera egen förnybar energi genom solceller?

Vi är verksamma längs västkusten, med fokus på Tjörn, Orust & Stenungsund.

Steg för steg, så här arbetar vi

Vi är behjälpliga och tar totalt ansvar för projektering, föranmälan till eldistributör till montering och installation. Samt den slutgiltiga drifttagningen. Vi hjälper dig till och med att komma igång med appen i din telefon!

Det skall vara enkelt att producera förnyelsebar el!

1

Förfrågan & samtal

Vi rekommenderar att du fyller i vårt formulär så kommer en säljare hos oss att kontakta dig inom kort för ett första samtal.

2

Hembesök

Vi kommer på hembesök och ger där rådgivning kring din framtida anläggning hur miljön runt omkring kan påverka produktionen.

3

Offert

Vi skickar en tydligt specificerad offert som ni får läsa och godkänna, förutsatt att allt känns bra.

4

Beställning

Efter att offerten är godkänd planerar vi installation samt föranmäler er anläggning till ert nätbolag. Efter godkännande från nätbolaget bokar vi in ett datum för montering.

5

Montering

Vi genomför monteringen med egen personal. Vi för- och slutanmäler installationen hos er nätägare, vilka därefter kostnadsfritt byter din elmätare vid behov.

6

Klart

Nöjd kund = Slutfört uppdrag. Du ska nu kunna följa din produktion i mobil-appen. Vi fakturerar enligt offert.

Vad kostar det?

Vi hjälper dig räkna. Börja med att fylla i vårt formulär så har vi det vi behöver för ett första inledande samtal!

Några vanliga frågor om solenergi

Gör ni hembesök?

Ja! Vi ger där rådgivning om panelernas placering och tips om åtgärder som kan förbättra produktionen som exempelvis att ta ner träd som skuggar.

Hur går installationen till?

Du beställer anläggningen via oss och vi genomför monteringen med egen personal. Vi för- och slutanmäler installationen hos er nätägare, vilka därefter kostnadsfritt byter din elmätare.

Måste man ha bygglov för solceller?

Solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Fristående solenergianläggningar kan i vissa fall kräva bygglov.

Detta kan vi på AH Energy naturligtvis kolla upp!

Har ni behöriga elinstallatörer?

Ja

Va har ni för garantier?

Olika paneler har olika garantier men i runda slängar kan man säga att produktgarantin är 12-15 år och 25 års effektgaranti på panelerna som vi brukar montera. 

Alla paneler vi monterar är typgodkända av EU.

Växelriktarna vi brukar montera har en garanti på 7-10 år.

Infästningsmaterial för solceller är 15 år.

Installationsgarantin från AH Energy är 5 år.

Vad innebär mätarbyte?

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätbolag, förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion. Mätarbytet görs så snart som möjligt från att slutanmälan har skickats in om att el-installationen är färdig.

Det gröna avdraget

Går ni i tankarna kring att producera egen förnybar energi genom solceller, eller behöver ni kanske en laddbox till er elbil?

Installation av nätanslutet solcellssystem.

Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.